November 22, 2006

你不在當世界只剩下這床頭燈 
你那邊是早晨已經出門
我側身感到你在轉身
無數陌生人正在等下一個綠燈
一再錯身彼此脆弱的時分
如果渴望一個吻的餘溫
我關了燈黑暗把我拼吞

你不在 當我最需要愛 你卻不在
無盡等待像獨白的難挨
你不在 高興還是悲哀 你都不在
我受了傷在偷偷好起來 但你不在 不在

時間再按下許多次快門
沉默裡聽見轉動的秒針
一個人吃飯這個凌晨 
孤單一人份 你低聲說你有別人
我的話筒只有自己的體溫
怎樣認真也不一定成真
你說的對 我不得不承認

你不在 當我最需要愛 你卻不在
無盡等待像獨白的難挨
你不在 高興還是悲哀 你都不在
我受了傷再偷偷好起來 但你不在

那些搖擺 我都明白 都明白
但你不在 愛已不在 不在

你不在 當我最需要愛 你卻不在
一個人分飾兩角的戀愛
你不在 高興還是悲哀 你都不在
像空氣般不存在 再沒有痕跡的愛
你不在 當我需要你的愛 你不在


tags :

0 comments: